Non-Working Matrimony

We have hundreds of matrimony profiles of most eligible brides and grooms from all major cities from Maharashtra on Kande-Pohe.com. All these profiles of brides and grooms are castes like 96K Maratha, Brahmins, Bari samaj, Bhavsar, Bhovi, Billava, Boya Naik, Deshastha Brahmin, Goswami Brahmin, Gowd Saraswat Brahmin, Kokanastha Brahmin, Saraswat Brahmin, Chambhar, Chaudary, Dhangar, Dhiman, Ganakar, Gavali, Goud, Goud Saraswat Brahmin, Jangam, Kasar, Kayastha, Kharwar, Khatik, Khatri, Koli, Koshti, Kshatriya, Kshatriya Bhavasar, Kumbhar, Kunbi, Lingayath, Lohar, Mahajan, Mahar, Mali Samaj, Maratha, Maratha - Gomantak, Matang, Naik, Nhavi, Panchal, Panicker, Somvanshi, Sonar, Sutar, Swarnakar, Tamboli, Teli, Vaish, Gosavi, Vanjari, Bhandari etc. Many of these profiles have profession as Doctor, Architect, Software developers, Admin Professionals, Class one officers, Government servants etc. Several matrimonial profiles have found their life partners on Kande Pohe Marathi Matrimony. Search your life partner with Kande Pohe Marathi Matrimony.


Kanchan POKHARNIKAR (KP389845547 )

Profile created for Self | Last online 22nd Jul, 2020 03:25 pm |

Personal Details
40 yrs, 5'3"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,Mahar
Education
Masters
Profession
-
Current Location
Sangli, India

Priya Mali (KP126167164 )

Profile created for Self | Last online 15th Jul, 2020 10:11 pm |

Personal Details
30 yrs, 5'2"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,Mali
Education
Bachelors
Profession
-
Current Location
Nagpur, India

Leena Kulkarni (KP919896783 )

Profile created for Self | Last online 13th Jul, 2020 06:27 pm |

Personal Details
42 yrs, 5'4"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,Brahmin - Deshastha
Education
Masters
Profession
-
Current Location
Ahmednagar, India

Preeti Deshmukh (KP445871219 )

Profile created for Self | Last online 9th Jul, 2020 10:59 pm |

Personal Details
28 yrs, 5'2"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,Brahmin - Deshastha
Education
Bachelors
Profession
-
Current Location
Nanded, India

Sheetal Kale (KP973236655 )

Profile created for Self | Last online 7th Jun, 2020 06:25 pm |

Personal Details
27 yrs, 5'0"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,96K Maratha
Education
Masters
Profession
-
Current Location
Karad, India

Madhura Deshpande (KP435715569 )

Profile created for Self | Last online 14th May, 2020 01:12 am |

Personal Details
34 yrs, 5'4"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,Brahmin - Deshastha
Education
Masters
Profession
-
Current Location
Kolhapur, India

Madhuri Pisal (KP812749735 )

Profile created for Self | Last online 31st Jan, 2020 12:03 am |

Personal Details
22 yrs, 4'0"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,96K Maratha
Education
Bachelors
Profession
-
Current Location
Satara, India

Rutuja Jagtap (KP473498351 )

Profile created for Daughter | Last online 27th Jan, 2020 04:08 pm |

Personal Details
23 yrs, 5'4"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,96K Maratha
Education
Bachelors
Profession
-
Current Location
Baramati, India

Priya Kutwal (KP515124793 )

Profile created for Self | Last online 25th Jan, 2020 02:23 pm |

Personal Details
22 yrs, 5'1"
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,96K Maratha
Education
Masters
Profession
-
Current Location
Pune, India

Shilpa Thengari (KP498562599 )

Profile created for Sister | Last online 7th Jan, 2020 07:47 am |

Personal Details
22 yrs, 5'0" , Kumbha
Marital Status
Never Married
Religion Community
Hindu,Kunbi
Education
Masters
Profession
-
Current Location
Desaiganj, India
×